Home

Onze formaties

Œil pour Œil CREATIONS biedt een catalogus van digital learnings aan voor alle medewerkers van een bedrijf zonder bijzondere voorwaarden. Het doel en de functie van deze e-learning sessies is om efficiënt te kunnen inspelen op complexe thema's: GDPR - AVG, Cyberveiligheid, Anticorruptiewetten, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Professionele Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, enz.

dispo_1Reeds beschikbaar
Mission GDPR

Gegevensbescherming

en de Europese Verordening

#avg #gdpr #compliance #seriousgame #elearning

Een e-learning om het bewustzijn van de AVG of GDPR te vergroten

De Europese verordening inzake gegevensbescherming brengt veel veranderingen met zich mee voor bedrijven en organisaties. Onze sensibiliseringsoplossing, MISSION: GDPR, biedt de gemeenschappelijke kennisbasis die nodig is voor alle medewerkers, voordat er nog meer operationele "business"-opleidingen worden gegeven. Met meer dan 150 klanten wereldwijd is deze breed geteste training een echt succes!

dispo_1Reeds beschikbaar
veiligheids missie

Goede Praktijken

in de Cyberveiligheid

#cyberveiligheid #bewustwording #CISO #seriousgame #elearning

Opleiding in goede praktijken cyberveiligheid

Als een belangrijke kwestie voor iedereen die betrokken is bij IT-compliance en -beveiliging, is bewustwording van cyberrisico's essentieel.

MISSION: SECURITY, met eenvoudig en effectief advies, biedt best practices om te beschermen tegen aanvallen.

dispo_1Reeds beschikbaar
Mission Incorruptible

De Strijd tegen Corruptie

en Beïnvloeding van de Handel

#corruptie #sapin2 #naleving #seriousgame #elearning

Een e-learning over de strijd tegen corruptie en de Sapin 2-wet

De wet Sapin 2 markeert een echt keerpunt in de strijd tegen corruptie en beïnvloeding van de handel. In het licht van de mondialisering is corruptie een echte rem op de economische ontwikkeling, als gevolg van oneerlijke concurrentie. MISSION: INCORRUPTIBLE beantwoordt aan het opleidingssysteem dat door de wet en de nieuwe gedragscode wordt opgelegd en dat bestemd is voor de managers en het personeel dat het meest aan risico's is blootgesteld. Omdat daden van corruptie, of die nu actief of passief zijn, niet altijd degenen zijn die men gelooft...

Catalogus

Bewustzijnsoplossingen

Onze catalogus van bewustmakingsoplossingen richt zich op "compliance", "management", "security", "change management", om zo tegemoet te komen aan de huidige eisen van de regelgeving en de zorgen van de organisatie.

In voortdurende ontwikkeling worden nieuwe titels geproduceerd die zich openstellen voor andere thema's: CSR, Economische Intelligentie, Professionele Gelijkheid tussen mannen en vrouwen, Recht op Ontkoppeling...

Pedagogie

Onze pedagogische aanpak

Een van de sterke punten van onze trainingen is het combineren van de kracht van het vertellen van verhalen met een efficiënte en innovatieve pedagogie.

Het narratieve kader van onze video's is gebaseerd op emotie, creativiteit en humor, maar ook op oprechtheid, empathie en nauwkeurigheid.

Kwaliteitsvolle storytelling is van groot belang omdat het de wens creëert om de training te beginnen, de aandacht van de leerling te trekken en een blijvende indruk achter te laten, zowel in het memoriseren van boodschappen als in de herinnering van een plezierige ervaring!

Gevuld met echte feiten en concrete zakelijke voorbeelden, die in een geest van synthese de fundamenten van een onderwerp blootleggen, zijn onze scenario's ontworpen om met iedereen te spreken, waarbij we voortdurend op zoek gaan naar de steun van een vaak zeer heterogeen publiek.

Deskundigen op het gebied van contentcreatie en pedagogische techniek, maar ook zenders van emoties, wij zijn er trots op uw verhalenvertellers te zijn!