Home

De 8 pijlers

De 8 pijlers

Artikel 17 van wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016 betreffende de transparantie, de bestrijding van corruptie en de modernisering van het economisch leven voert voor bepaalde ondernemingen een verplichting tot waakzaamheid in. Er moeten acht maatregelen en procedures worden uitgevoerd onder de verplichting tot waakzaamheid.

De wet Sapin 2 is gebaseerd op 8 fundamentele pijlers.

1/ Een gedragscode

De gedragscode definieert en illustreert de verschillende soorten gedrag die moeten worden verboden met betrekking tot corruptie en beïnvloeding van de handel. Het moet worden geïntegreerd in het huishoudelijk reglement van de onderneming, zodat de betrokken personen eenvoudig en gemakkelijk aanvaardbare praktijken kunnen identificeren in termen van geschenken, mecenaat, politiek leven of opgelopen sancties...

2/ Een intern waarschuwingsapparaat

Er moet een intern waarschuwingsapparaat worden gedefinieerd. Het biedt medewerkers een duidelijke methode voor het melden van gedrag of situaties die in strijd zijn met de gedragscode van hun bedrijf. Wees voorzichtig, als deze procedure niet wordt gerespecteerd, is het verslag nietig.

3/ Een inventarisatie van de corruptierisico's

Risicokartering is documentatie die bedoeld is om de risico's van de blootstelling van de onderneming aan externe verzoeken met het oog op omkoping te identificeren, te analyseren en te prioriteren, met name op basis van de bedrijfssectoren en geografische gebieden waarin de onderneming actief is. Het moet regelmatig worden bijgewerkt.

4/ Beoordelingsprocedures van derden

Afnemers, eersterangsleveranciers en tussenpersonen moeten ook worden beoordeeld met het oog op het in kaart brengen van de risico's. Zakelijke partners staan meer bloot aan corruptierisico's. Bijvoorbeeld door een deel van hun commissie te gebruiken om smeergeld te betalen voor het verkrijgen van een nieuw contract. Zij moeten daarom systematisch worden gecontroleerd.

5/ Boekhoudkundige controleprocedures

Er moeten procedures voor boekhoudkundige controle worden ingevoerd, zowel intern als extern. Ze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat boeken, dossiers en rekeningen niet worden gebruikt om feiten van corruptie te verbergen of om de handel te beïnvloeden, zoals valse facturen voor fictieve diensten.

6/ Opleiding van blootgestelde managers en personeel

Er moet een opleidingssysteem worden opgezet voor managers en mensen die het meest blootgesteld zijn aan de risico's van corruptie en beïnvloeding van de handel.

7/ Een tuchtregeling

De tuchtregeling stelt de sancties vast die aan de werknemers van de onderneming moeten worden opgelegd in geval van een daadwerkelijke overtreding van de gedragscode: waarschuwing, berisping, ontslag, ontslag, enz. De tekst moet duidelijk zijn en vooral bekend bij de werknemers, door hem in het huishoudelijk reglement op te nemen.

8/ Een controle- en evaluatiemechanisme

Een monitoring- en evaluatiesysteem maakt het mogelijk om de effectiviteit en de juiste toepassing van de maatregelen van het anti-omkopingsprogramma van het bedrijf te volgen door middel van regelmatige interne of externe audits.