Home

Geschenken en uitnodigingen

Geschenken en uitnodigingen

MODULE-INHOUD

Deze module geeft inzicht in de risico's die verbonden zijn aan de praktijk van geschenken en uitnodigingen in het bedrijfsleven. Het legt ook de waarde van de gedragscode uit, die een waardevolle referentie is voor het beleid van uw bedrijf of organisatie ten aanzien van deze praktijken.

Deze module bestaat uit een 3 minuten durend bewegingsontwerp, gevolgd door een quiz om de kennis van de leerlingen te valideren.

PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN

  • Invoering van de gedragscode

  • Inzicht in de risico's die verbonden zijn aan geschenken en vermaak

  • Aanpak van goede praktijken

  • Werknemers betrekken bij een strategische kwestie voor bedrijven

Geschenken en uitnodigingen voor evenementen zijn gebruikelijk in het bedrijfsleven. Om het risico op omkoping of beïnvloeding van de handel, zowel actief als passief, te verminderen, is het belangrijk een duidelijk beleid te hebben, dat de grens tussen het aanvaardbare en het verbodene aangeeft.

De meest voorkomende voorbeelden zijn het gebruik ervan om een product of dienst te promoten, zoals een uitnodiging voor een zakelijk evenement, of het onderhandelen van een contract in een prettige of prestigieuze omgeving, of het bedanken van partners voor een zakelijk succes. Niet al deze praktijken zijn noodzakelijkerwijs verboden, maar ze moeten wel gecontroleerd en proportioneel zijn.

Als gevolg van misbruik van corruptie is de particuliere sector ertoe gebracht deze praktijken ter discussie te stellen en er toezicht op uit te oefenen om de risico's te beperken.

Geschenken en uitnodigingen kunnen immers de instrumenten zijn van corrupte praktijken die erop gericht zijn om ten onrechte een voordeel van welke aard dan ook te verkrijgen (een contract, bevoorrechte informatie, voordelige contractuele voorwaarden, enz.) En zelfs als ze niet corrupt zijn, kunnen geschenken en uitnodigingen de oprechtheid van de acteurs in twijfel trekken, wat geduchte gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld in de media.

Geschenken en vermaak vormen ook een aanzienlijke kostenpost voor organisaties wanneer ze frequent, duur en wijd verspreid zijn.

Een van de pijlers van de anticorruptiewetgeving is dan ook het vaststellen van een beleid inzake geschenken en vermaak dat van toepassing moet zijn op alle personen die namens de organisatie functies uitoefenen, ongeacht hun status of positie in de organisatie. Dit is de gedragscode.