Home

Sancties

Sancties

De gevolgen in het geval van een strafrechtelijke veroordeling zijn aanzienlijk.

Frankrijk heeft nu een solide wetgevingsarsenaal om de corruptie aan te pakken. De Franse wet criminaliseert actieve corruptie (de corrupter) en passieve corruptie (de corrupt) op dezelfde manier.

Voor particulieren :

In het geval van publieke corruptie, of het nu gaat om een Franse of buitenlandse agent, is de maximale straf 10 jaar gevangenisstraf en een boete van 1 miljoen euro (of het dubbele van de opbrengst van het misdrijf).

In het geval van privé-omkoping is de maximale straf 5 jaar gevangenisstraf en een boete van 500.000 euro (of het dubbele van de opbrengst van het misdrijf). Het is duidelijk dat de straffen hoger zijn in gevallen van overheidscorruptie.

Voor rechtspersonen:

In het geval van omkoping van overheidsambtenaren is de maximumstraf vastgesteld op 5 miljoen euro (of 10 keer de opbrengst van de overtreding).

Voor particuliere omkoping is de maximale straf een boete van € 2,5 miljoen (of 10 keer de opbrengst van de overtreding).

Een extra straf van onverkiesbaarheid, voor degenen die schuldig zijn bevonden aan corruptie, is gesystematiseerd door de Sapin 2-wet. De sanctie van onverkiesbaarheid is niet automatisch, maar het is nu aan de rechter om zijn beslissing om deze niet toe te passen te motiveren.

Voor een rechtspersoon, d.w.z. een bedrijf of een organisatie, kan een strafrechtelijke veroordeling voor corruptie ook veel nadelige gevolgen hebben, waaronder het volgende:

  • een tijdelijk verbod op de toegang tot overheidsopdrachten van de Europese Unie,

  • het verlies van vertrouwen van zijn zakenpartners, en het verlies van contracten,

  • de verslechtering van haar imago bij klanten en investeerders,

  • Verslechtering van de werkrelaties en verlies van vertrouwen in de waarden van de organisatie, en een grotere moeilijkheid om hoogopgeleid talent/gevoelige mensen met een ethisch engagement aan te trekken.

Dit alles kan uiteraard het voortbestaan van een bedrijf ernstig in gevaar brengen, maar de Sapin 2-wet voorziet in een alternatief.

Bedrijven en organisaties kunnen een gerechtelijk akkoord in het algemeen belang worden aangeboden.

Rechtszaken kunnen in ruil daarvoor worden gedropt:

  • de betaling van een zware boete aan de Franse Schatkist,

  • onderwerping aan een nalevingsprogramma,

  • van de schadeloosstelling van de slachtoffers.

Een reëel voordeel in termen van imago, en het bedrijf kan zich verder ontwikkelen... Terwijl het ontlasten van de rechtbanken...