Home

Inleiding tot de Europese verordening

Inleiding tot de Europese verordening

MODULE-INHOUD

Deze eerste inleidende module is bedoeld om informatie te geven over de invoering van de GDPR, de context ervan, de kwesties die op het spel staan en het belang om rekening te houden met de privacy van gegevens voor bedrijven en organisaties. Het is ook bedoeld om medewerkers te motiveren om zich met het onderwerp bezig te houden.

Deze module bestaat uit een 3 minuten durend bewegingsontwerp gevolgd door een quiz om de kennis van de leerlingen te valideren.

PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN

  • Het onderwerp e-learning introduceren
  • Ken de context waarin de GDPR is opgezet
  • Begrijp uw belangrijkste doelstellingen
  • Ken de sancties voor niet-naleving
  • Betrokkenheid van de medewerkers

De GDPR of AVG

Weet je nog hoe het een paar decennia geleden was: er was weinig digitale data! Papieren bankafschriften, foto's in albums, muziek in walkmans...

En kijk naar ons vandaag...

De digitale revolutie heeft ons leven op zijn kop gezet! Miljarden en miljarden persoonlijke en intieme gegevens worden elke dag gegenereerd! Sociale netwerken, online diensten, verbonden objecten, cloud...

Een verregaande aanpassing van onze regelgeving op het gebied van gegevensbescherming was noodzakelijk, aangezien deze werd ingevoerd toen het internet nog in de kinderschoenen stond.

In 2012 start Europa dus met een enorme vernieuwing van het wetgevingskader, en na vier jaar werk wordt in 2016 eindelijk de GDPR vastgesteld.

Het is rechtstreeks van toepassing sinds mei 2018.

Resultaten :

  • harmonisatie van de wetgeving in heel Europa

  • verbeterde gegevensbescherming

  • nieuwe mensenrechten

Concreet betekent dit dat er zo snel mogelijk nieuwe regels moeten worden aangenomen voor alle Europese bedrijven en organisaties, of die met klanten in de EU.

Regels, en dat is nieuw, die ook gelden voor onderaannemers.

Naleving van de Europese verordening is verplicht, maar ook noodzakelijk om mogelijke sancties te vermijden, waarvan de verhoging bijzonder ontmoedigend is: tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet!

Maar de GDPR is door de aanpassing aan nieuwe gebruiksmogelijkheden ook een bron van enorme kansen! Meer bescherming betekent meer vertrouwen. Meer durf voor klanten, meer ondernemingsvrijheid voor bedrijven!