Home

Persoonlijke en gevoelige gegevens

Persoonlijke gegevens

MODULE-INHOUD

Deze module stelt de leerling in staat om te weten hoe niet-persoonlijke gegevens, persoonlijke gegevens, gevoelige gegevens en met welk doel te identificeren. Voor elk type gegevens geldt een bescherming die in de Europese verordening is vastgelegd, met een bijzondere strengheid voor gevoelige gegevens.

Deze module bestaat uit een 3 minuten durend bewegingsontwerp gevolgd door een quiz om de kennis van de leerlingen te valideren.

PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN

  • Identificeren van niet-persoonlijke gegevens
  • Identificeren van persoonlijke gegevens
  • Identificeren van gevoelige gegevens
  • Ken de beschermingsmaatregelen voor elk type gegevens

Veel gegevens worden verwerkt door bedrijven en organisaties.

Het is belangrijk om te weten hoe ze te herkennen.

Voor elk type gegevens geldt een bescherming die in de Europese verordening is vastgelegd.

De gegevens kunnen niet-persoonlijk, persoonlijk of gevoelig zijn.

Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens die geen speciale bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld: de welkomstmail of het adres van een bedrijf, een automodel dat in duizenden exemplaren wordt verkocht...

Voor persoonsgegevens gelden de gegevensbeschermingsbeginselen van de GDPR.

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Een persoon is identificeerbaar wanneer hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Direct met een naam, een foto of een video bijvoorbeeld, of indirect door meerdere gegevens met elkaar te vergelijken: geboortedatum, telefoonnummer, bankrekeningnummer, klantidentificatie, nummerplaat, geolokalisatie, postadres, IP-adres, cookies, consumentengewoontes...

En onder deze persoonlijke gegevens zijn er ook bijzondere, gevoelige gegevens: lichamelijke of geestelijke gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, politieke of religieuze opvattingen, etnische afkomst, genetische gegevens, biometrie, enz.

De verwerking ervan is zeer strikt geregeld in de Europese verordening. Het vereist de uitdrukkelijke toestemming van de persoon of de vrijwaring van zijn of haar vitale belangen.

Want deze gegevens onthullen onze geschiedenis, ons privéleven. Ze zijn intiem en horen bij ons.