Home

Rechten van het individu

Mensenrechten

MODULE-INHOUD

Deze module introduceert de rechten van individuen, aangezien de verordeningen de bestaande rechten hebben versterkt en nieuwe rechten hebben ingesteld. Net als bij niet-naleving van de gegevensbeschermingsbeginselen kan de sanctie voor niet-naleving zwaar zijn. Bovendien vereist de verplichting om informatie te verstrekken dat bepaalde bevolkingsgroepen deze aan de klanten kunnen uitleggen.

PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN

Ken de rechten van individuen met betrekking tot de GDPR of AVG:

  • recht op overdraagbaarheid
  • recht van toegang
  • recht op correctie
  • recht op vergetelheid
  • recht op informatie
  • recht van oppositie
  • recht om te claimen
  • recht op schadevergoeding

Met de Europese verordening worden de rechten van het individu echt versterkt en worden er nieuwe rechten gecreëerd!

De veranderingen zijn aanzienlijk: het veranderen van dienstverlener, gemakkelijk en op verzoek, toegang hebben tot al uw persoonlijke gegevens...

Allereerst moet u weten dat als een persoon een van zijn rechten bij een bedrijf wil uitoefenen, het bedrijf hem binnen een maand een gunstig antwoord moet geven, drie maanden als het verzoek complex is... En het gaat snel!

Het recht op overdraagbaarheid dat is vastgelegd in de Europese verordening biedt u de mogelijkheid om persoonlijke gegevens op te vragen die u hebt verstrekt of die afkomstig zijn van uw activiteit: verzonden of ontvangen e-mails, lijst met contactpersonen, foto's en video's...

Het recht op overdraagbaarheid maakt het ook mogelijk om persoonlijke gegevens terug te halen om deze over te dragen aan een andere organisatie: telefoonoperator, onderlinge verzekeringsmaatschappij, internet- of telecomprovider, bank, enz.

En deze overdracht kan worden gedaan door de persoon zelf of door de organisatie die de gegevens in bezit heeft, als dat technisch mogelijk is.

Wij moeten hieraan toevoegen dat het alleen gaat om gegevens die worden verwerkt met toestemming van de persoon of in het kader van een contract.

Het recht van toegang geldt voor alle persoonlijke gegevens.

Laten we ons voorstellen dat u wilt weten wat er in uw medisch dossier staat. Door gebruik te maken van uw recht van toegang, kunt u gratis een kopie ontvangen van al uw persoonlijke gegevens in uw dossier.

En het is hetzelfde principe voor sociale netwerken, banken, administraties, zoekmachines... Het enige wat je hoeft te doen is je identiteit te bewijzen.

Als u valse informatie ontdekt, kunt u vragen om deze te wijzigen: dit is het recht op correctie. Dit voorkomt de verspreiding van valse informatie op het net...

Bovendien moeten we, als we het over schrappen hebben, het recht op digitale vergetelheid aan de orde stellen...

Deze zomer leefde je een heel mooi liefdesverhaal, helaas voorbij. Alleen zijn je vakantiefoto's, die je op een sociaal netwerk had geplaatst, nog steeds voor iedereen zichtbaar. Met het recht op digitale vergetelheid kunt u het sociale netwerk vragen deze te verwijderen.

En er zijn andere voorbeelden waar het recht op digitale vergetelheid nuttig is! Afleiden van een zoekmachine, schadelijke informatie...

Deze rechten geven mensen echte controle over hun persoonlijke gegevens. En meer vrijheid, meer transparantie.

Transparantie is ook een belangrijk punt van de Europese verordening geworden. Voortaan moet elk individu op een duidelijke, volledige en beknopte manier op de hoogte worden gebracht van de verwerking van zijn of haar gegevens. Het moet mogelijk zijn om te weten met wie je contact moet opnemen om je rechten te doen gelden, zoals het recht om bezwaar te maken tegen commerciële verzoeken of profilering...

En als een persoon een overtreding van de verordening of misbruik van zijn persoonsgegevens vaststelt, heeft hij het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de controleautoriteit.

Er is voorzien in een recht op schadevergoeding in geval van bewezen niet-naleving.