Home

Wat iscybersecurity?

Qu'est-ce que la cybersécurité ?

Cybersecurity is een neologisme dat verwijst naar de rol van alle wetten, beleid, instrumenten, apparaten, beveiligingsconcepten en -mechanismen, methoden voor risicomanagement, acties, training, best practices en technologieën die kunnen worden gebruikt om mensen en materiële en immateriële IT-middelen (direct of indirect verbonden met een netwerk) van staten en organisaties te beschermen.

ANSSI, het Franse Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van Informatiesystemen, definieert cybersecurity als een staat die gezocht wordt naar een informatiesysteem dat bestand is tegen gebeurtenissen uit cyberspace die de beschikbaarheid, integriteit of vertrouwelijkheid van de opgeslagen, verwerkte of verzonden gegevens en de gerelateerde diensten die deze systemen aanbieden of toegankelijk maken, in gevaar kunnen brengen.

Cybersecurity maakt gebruik van beveiligingstechnieken voor informatiesystemen en is gebaseerd op de bestrijding van cybercriminaliteit en de ontwikkeling van cyberdefensie.