Home

Wat isde AVG of GDPR?

Qu'est-ce que le RGPD ou GDPR ?

De Europese verordening inzake gegevensbescherming, de GDPR in het Engels of de AVG in het Nederlands, is een belangrijk onderdeel van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en gevoelige gegevens.

In 2012 start Europa een enorme herziening van het wetgevingskader om zich aan te passen aan de digitale revolutie en de nieuwe digitale toepassingen, die de afgelopen jaren zijn verveelvoudigd.

Na vier jaar werk wordt de GDPR in 2016 definitief vastgesteld. Het is sinds mei 2018 rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de EU, ook in niet-EU-bedrijven als zij klanten hebben in Europa.

Resultaat:

  • harmonisatie van de wetgeving in heel Europa
  • van de rechten van de mensen versterkt
  • een hoger niveau van gegevensbeveiliging
  • nieuwe verplichtingen voor alle voor de verwerking verantwoordelijken en hun verwerkers
  • veel zwaardere straffen voor inbreuken op de GDPR: inbreuk op de veiligheid, gebrek aan informatie, gebrek aan toestemming, enz.

De Europese verordening brengt dus ingrijpende veranderingen met zich mee in de handelspraktijken van bedrijven en organisaties: het bijhouden van een verwerkingsregister, nieuwe rechten van personen, het beginsel van "privacy by design", het melden van beveiligingsinbreuken binnen 72 uur aan de toezichthoudende autoriteit, enz.

Om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen en aan de GDPR te voldoen, moeten de voor de verwerking verantwoordelijken en hun verwerkers hun werknemers bewust maken van de veranderingen die de AVG met zich meebrengt en ervoor zorgen dat de grondbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens bekend zijn, worden verworven en een realiteit worden in hun beroepsleven.

De DPO's, de Data Protection Officers, zijn de nieuwe spelers op het gebied van Privacy: zij zorgen voor de naleving van de nieuwe regelgeving, met name het bewustmakingsaspect.

MISSION: GDPR is, als kant-en-klare oplossing, een zeer gewaardeerd instrument, omdat het de mogelijkheid biedt om een eerste kennisniveau te bieden, dat nodig is voor een meer diepgaande operationele opleiding.

De introductie- en afsluitingsschermen kunnen op maat gemaakt worden: logo, grafisch charter, vermelding van een referent, advies en goede praktijken van het bedrijf, link naar middelen...

Deze 30 minuten durende training gaat ook gepaard met een computergrafiek in pdf-formaat, die door de gebruikers kan worden afgedrukt, om hen een duurzame ondersteuning te bieden bij het lesgeven. Een certificaat van voltooiing kan ook worden gedownload.