Home

Wat isde Sapin 2 wet?

Wat is de Sapin 2 wet?

De wet inzake transparantie, de strijd tegen corruptie en de modernisering van het economisch leven, ook bekend als Sapin 2, is een wet die gericht is op de bestrijding van corruptie, maar die is verrijkt met verschillende maatregelen om een groot aantal andere kwesties aan te pakken.

De drie hoofdlijnen van de wet :

  • Meer transparantie in het proces van openbare besluitvorming en in het economische leven.

  • Corruptie doeltreffender bestrijden, met name op internationaal niveau, met preventieve en repressieve maatregelen.

  • Het economische leven moderniseren en tegelijkertijd de bescherming van de spaarders en beleggers waarborgen.