Home

Co to jestprawo Sapin 2?

Co to jest prawo Sapina 2?

Ustawa o przejrzystości, walce z korupcją i modernizacji życia gospodarczego, znana również jako Sapin 2, jest ustawą, która ma na celu zwalczanie korupcji, ale która została wzbogacona o różne środki mające na celu rozwiązanie wielu innych problemów.

Trzy główne nurty prawa:

  • Wprowadzić większą przejrzystość w procesie podejmowania decyzji publicznych i w życiu gospodarczym.

  • Skuteczniejsze zwalczanie korupcji, szczególnie na szczeblu międzynarodowym, za pomocą środków zapobiegawczych i represyjnych.

  • Modernizacja życia gospodarczego przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony osób oszczędzających i inwestorów.