Home

Czym jest digital learning?

Le digital learning

Digital learning polega na wykorzystaniu medium cyfrowego do prowadzenia kursów szkoleniowych. Jest to ewolucja e-learningu, który wykorzystuje Internet do tworzenia kursów szkoleniowych online. Ta technika nauczania przybiera formę kształcenia na odległość lub szkolenia bezpośredniego.

Ewolucja technologii cyfrowej przyniosła nowe możliwości i liczne narzędzia do obsługi szkoleń. Komputery, tablety, telefony komórkowe, a nawet podłączone do nich przedmioty, to środki umożliwiające łatwy dostęp do tego typu szkoleń.

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw i organizacji wymaga integracji tych nowych technik w celu rozwijania umiejętności ich pracowników. Digital learning może przybierać wiele form: e-learning, serious game, MOOC, SPOOC, social learning, itd.

Wiele firm i organizacji korzysta dziś z platform szkoleniowych lub LMS (Learning Management System). Digital learning może być doskonale zintegrowana z tego typu narzędziem, przy użyciu standardu SCORM, co pozwala na śledzenie przebiegu szkolenia i pomiar jego wyników.

Opracowano jednak inne rozwiązania, które umożliwiają dostęp do szkoleń w systemie SAAS (solution as a service). Stosowane wskaźniki są bardzo często podobne do tych występujących w LMS.