Home

LMS i SCORM

lms

Identyfikowalność jest niezbędna w przypadku szkoleń online. W celu zebrania informacji na temat podróży uczących się oraz usprawnienia wielu istniejących i przyszłych kursów szkoleniowych, Departament Obrony USA opracował standard.

SCORM, dla Sharable Content Object Reference Model, powstał w 2001 roku.

LMS (Learning Management System), czyli platforma szkoleniowa, wykorzystuje ten standard do zbierania i klasyfikowania wszystkich informacji generowanych przez szkolenia cyfrowe.

Szkolenie jest opisane, wszystkie treści są wymienione, a ścieżka kształcenia jest zapisana: status szkolenia, walidacja szkolenia, uzyskany wynik, czas spędzony, itp.