Home

Rozwiązanie pod klucz zwiększające świadomość

w zakresie walki z korupcją

i sprzedaży wpływów.

Data Team Incorruptible
Cel

Zrozumienie walki z korupcją

i wpływać na handel

Czas trwania

30 minut

(6 modułów po 5 minut)

E-learning w zakresie walki z korupcją i ustawy Sapin 2

Ustawa Sapin 2 stanowi prawdziwy punkt zwrotny w walce z korupcją i handlem wpływami. W obliczu globalizacji korupcja jest prawdziwym hamulcem rozwoju gospodarczego, wynikającym z nieuczciwej konkurencji. MISSION: INCORRUPTIBLE stanowi odpowiedź na system szkoleń narzucony przez prawo i nowy kodeks postępowania, przeznaczony dla kadry kierowniczej i pracowników najbardziej narażonych na ryzyko. Ponieważ akty korupcji, czynnej czy biernej, nie zawsze są tymi, w których się wierzy...

antykorupcyjny

Prezentacja

Œil pour Œil CREATIONS jest firmą specjalizującą się w realizacji cyfrowego nauczania przedmiotów zorientowanych na zgodność i zobowiązania prawne firm.

Zdając sobie sprawę z potrzeby podnoszenia świadomości wśród firm, zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy MISSION: INCORRUPTIBLE, zagrywkowe, gotowe rozwiązanie e-learningowe, które jest bogate, zabawne i edukacyjne, oferujące innowacyjne i angażujące doświadczenie pracownikom narażonym na ryzyko korupcji.

MISSION: INCORRUPTIBLE składa się z 6 modułów po 5 minut każdy.

Każdy moduł zawiera projekt ruchu, po którym następuje atrakcyjny quiz sprawdzający wiedzę użytkowników.

Avantage
Cena

Stawki

Oferujemy roczne licencje na osobę uczącą się, w tym 6 dwujęzycznych modułów (języki do wyboru) z przesuwaną skalą cen, od 60€ HT za osobę uczącą się do 0,50€ HT dla ponad 50.000 użytkowników.

Nie wahaj się skontaktować z nami w celu uzyskania pełnego cennika.