Home

Dane osobowe i dane szczególnie chronione

Dane osobowe

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Moduł ten pozwala uczącemu się dowiedzieć się, jak zidentyfikować dane nieosobowe, dane osobowe, dane wrażliwe i w jakim celu. Dla każdego rodzaju danych odpowiada ochronie określonej w rozporządzeniu europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem danych szczególnie chronionych.

Moduł ten składa się z 3-minutowego projektu ruchu, po którym następuje quiz sprawdzający wiedzę uczniów.

CELE PEDAGOGICZNE

  • Identyfikacja danych nieosobowych
  • Identyfikacja danych osobowych
  • Identyfikacja danych szczególnie chronionych
  • Znać środki ochrony dla każdego rodzaju danych

Duża część danych jest przetwarzana przez firmy i organizacje.

Ważne jest, aby wiedzieć, jak je rozpoznać.

Dla każdego rodzaju danych odpowiada ochronie określonej w rozporządzeniu europejskim.

Dane te mogą być nieosobowe, osobiste lub wrażliwe.

Dane nieosobowe to dane, które nie wymagają specjalnej ochrony. Na przykład: e-mail powitalny lub adres firmy, model samochodu sprzedany w tysiącach egzemplarzy...

Dane osobowe podlegają zasadom ochrony danych osobowych określonym przez GDPR.

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

Osoba jest możliwa do zidentyfikowania, gdy można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio.

Bezpośrednio z imieniem i nazwiskiem, zdjęciem lub filmem wideo, lub pośrednio poprzez zestawienie kilku danych ze sobą: data urodzenia, numer telefonu, numer konta bankowego, identyfikator klienta, tablica rejestracyjna, geolokalizacja, adres pocztowy, adres IP, pliki cookie, zwyczaje konsumentów...

A wśród tych danych osobowych mówi się, że niektóre z nich są szczególne, wrażliwe: zdrowie fizyczne lub psychiczne, przynależność do związków zawodowych, opinie polityczne lub religijne, pochodzenie etniczne, dane genetyczne, dane biometryczne itp.

Ich przetwarzanie jest bardzo ściśle regulowane przez rozporządzenie europejskie. Wymaga to wyraźnej zgody danej osoby lub ochrony jej żywotnych interesów.

Dane te ujawniają naszą historię, nasze życie prywatne. Są intymne i należą do nas.