Home

Wprowadzenie do rozporządzenia europejskiego

Wprowadzenie do rozporządzenia europejskiego

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Ten pierwszy moduł wprowadzający ma na celu dostarczenie informacji na temat przyjęcia GDPR, jego kontekstu, omawianych kwestii oraz znaczenia uwzględnienia prywatności danych dla przedsiębiorstw i organizacji. Ma ona również na celu motywowanie pracowników do zaangażowania się w ten temat.

Moduł ten składa się z 3-minutowego projektu ruchu, po którym następuje quiz sprawdzający wiedzę uczniów.

CELE PEDAGOGICZNE

  • Przedstawić temat e-learningu
  • Znać kontekst, w którym został stworzony GDPR
  • Zrozumieć swoje główne cele
  • Znać kary za nieprzestrzeganie przepisów
  • Zaangażowanie pracowników

GDPR lub RODO

Pamiętaj, jak to było kilka dekad temu: było mało danych cyfrowych! Papierowe wyciągi bankowe, zdjęcia w albumach, muzyka w walkmanach...

I spójrz na nas dzisiaj...

Rewolucja cyfrowa wywróciła nasze życie do góry nogami! Miliardy i miliardy danych osobowych i intymnych są generowane każdego dnia! Portale społecznościowe, usługi online, obiekty połączone, cloud...

Konieczne było daleko idące dostosowanie naszych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ponieważ zostały one wprowadzone w życie jeszcze w czasach, gdy Internet był jeszcze w powijakach.

W 2012 roku Europa rozpoczyna zatem gruntowną renowację ram prawnych, a po czterech latach pracy, w 2016 roku, GDPR zostaje ostatecznie przyjęty.

Jest ona stosowana bezpośrednio od maja 2018 r.

Wyniki :

  • harmonizacja prawodawstwa w całej Europie

  • zwiększona ochrona danych

  • nowe prawa człowieka

Konkretnie oznacza to jak najszybsze przyjęcie nowych zasad dla wszystkich przedsiębiorstw i organizacji europejskich lub tych, które mają klientów w UE.

Zasady, i to jest nowe, które dotyczą również podwykonawców.

Zgodność z rozporządzeniem europejskim jest obowiązkowa, ale również konieczna, aby uniknąć ewentualnych sankcji, których wzrost jest szczególnie zniechęcający: do 20 milionów euro lub 4% światowych obrotów!

Ale GDPR, poprzez dostosowanie do nowych zastosowań, jest również źródłem ogromnych możliwości! Większa ochrona oznacza większe zaufanie. Większa swoboda odwagi dla klientów, większa swoboda przedsiębiorczości dla firm!